Satiser Galicia

A túa caldeira pode ser case eterna

Satiser Galicia

Contacta con nos
chámanos ó 655 633 843 / 881 129 303

Empresa Acreditada RITE

Satiser Galicia Empresa acreditada Xunta de Galicia

Nº12-B-E20-15022993

Empresa Acreditada GAS

Satiser Galicia Empresa acreditada Xunta de Galicia

Nº12-B-D31-15022993

Un buen mantenimiento de tu caldera puede ahorrar muchas averías y dinero, además alargan la vida de nuestro aparato muchos años.
Con esto logramos un óptimo rendimiento de nuestro equipo consumiendo menos combustible en nuestra caldera de gas.

Satiser Galicia Certificado RITE

Certificado RITE
Desde 49€+IVA

Sempre que realizamos unha revisión da caldeira entregamos un certificado RITE, cá validez de 24 meses para non ter problemas do seguro de fogar en caso de accidente.

Satiser Galicia Análisis de Combustión

Análise de combustión

Ca análise de combustión da súa caldeira o quentador medimos os niveis de CO, CO2, O2, erc. detectando calquera anomalía do gas.